Dataskyddsinformation

Skyddet av dina personuppgifter är viktigt för oss. Nedan beskriver vi hur vi behandlar personuppgifter inom ramen för användningen av våra webbplatssidor.

Registeransvarig

Registeransvarig för denna webbplats är

XERVON Sweden AB
Symmetrivägen 27
196 37 Kungsängen
Sverige

Mer information om vårt företag finns i impressum.

Loggning

Vid användning av webbplatsen lagras tillfälligt vissa uppkopplingsdata och data som tillhandahålls av din internetläsare. För driften av webbplatsen loggas följande uppgifter:

 • Den anropande datorns IP-adress
 • Den anropande datorns operativsystem
 • Den anropande datorns läsarversion
 • Namn på den anropade filen
 • Datum och klockslag för anropet
 • Överförd datamängd
 • Hänvisande URL
 • Anslutningslogg

Om denna information är personrelaterad använder vi den endast i syfte att driva webbplatsen och för tillvaratagande av sekretessen och integriteten för de personuppgifter som behandlas med våra IT-system (inklusive tekniska syften för nätverkskommunikation, fel- och störningsidentifiering samt avvärjande av angrepp). Rättslig grund för denna databehandling är art. 6 f avsn. 1 lit. f GDPR.

IP-adressen lagras anonymiserat efter avslutad session.

Därutöver använder REMONDIS denna information om användningsmönstret i anonymiserad form för att utforma och förbättra webbplatsen behovsbaserat. Mer information finns i avsnitten "Cookies".

Dina rättigheter som berörd person

På begäran informerar vi dig skriftligt eller elektroniskt om och vilka uppgifter om din person som finns lagrade hos oss (art. 15 GDPR) samt kontrollerar dina uppgifter avseende radering (art. 17 GDPR), rättelse (art. 16 GDPR), begränsning av behandlingen (art. 18 GDPR) samt överföring (art. 20 GDPR) och genomför dessa åtgärder om förutsättningar finns. Kontakta då:

REMONDIS SE & Co. KG
- Data Protection Officer -
Brunnenstr. 138
D-44536 Lünen
datenschutz@remondis.de

Detta gäller också om du har lämnat ditt samtycke till insamling eller användning av personuppgifter och vill återkalla detta samtycke. Du kan när som helst återkalla detta samtycke, med verkan framåt i tiden, via e-post eller vanligt brev.

Rätt till klagomål

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter är lagstridig kan du lämna in klagomål hos en tillsynsmyndighet.

Datainspektionen
Box 8114 / Drottninggatan 29 5th floor
SE-Schweden - 104 20 Stockholm
datainspektionen@datainspektionen.se
http://www.datainspektionen.se

Kontaktformulär/beställning av information

För att kunna kommunicera med kunder och intressenter har vi ett kontaktformulär på vår webbplats. Det kan du använda till att begära information om våra produkter eller till att ta kontakt. Förutom de uppgifter du lämnar frivilligt samt innehållet i meddelandet behöver vi följande information från dig:

Tilltal
Efternamn
Förnamn
E-postadress

Vi behöver dessa uppgifter för att kunna handlägga din förfrågan, tilltala dig korrekt och skicka dig ett svar. Förfrågningar som kommer in via kontaktformuläret lagras som e-post och vi kontrollerar regelbundet för att se om data kan raderas. Om uppgifterna inte längre behövs inom ramen för den kund- eller intressentrelation, eller om ett motsatt intresse hos kunden överväger, kommer vi att radera de berörda data efter senast 180 dagar om inte lagens bestämmelser om lagring av data säger annat. Rättslig grund för denna databehandling är art. 6 avsn. 1 lit. f) GDPR. Om kontaktetableringen sker i syfte att ingå avtalsrelationer är den rättsliga grunden art. 6 avsn.1 lit.b) GDPR.

Dataöverföring till tredje part samt utanför EU

Vi överför dina personuppgifter till tredje part endast om du har samtyckt till överföringen, om överföringen är nödvändig för genomförande av erbjudanden eller tjänster som du vill ta i anspråk eller om det finns en lagstadgad överföringsbefogenhet och tillvaratagandet av dina skyddsvärda intressen är säkerställt.

Med undantag för användningen av Google Fonts och Google Maps behandlas inga av oss insamlade personuppgifter i ett tredje land. Operatör av dessa tjänster Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Vad gäller användningen av Google Fonts och Google Maps garanteras en rimlig dataskyddsnivå från Google Inc. inom ramen för dess deltagande i det s.k. Privacy Shield och de åtgärder som Google vidtar avseende dataskydd och datasäkerhet i EU. Se även hänvisningar till Google Fonts och Google Maps.

Nedanstående beskrivning är en översikt över tredjepartsleverantörer samt deras innehåll, plus länkar till resp.dataskyddspolicies som innehåller mer information om databehandling och de återkallandemöjligheter som finns, se ovan (s.k. Opt-Out):

Google Web Fonts

Denna webbplats använder s.k. webbfonter för en enhetlig presentation av teckensnitt, vilka tillhandahålls av Google. Vid anrop av en sida läser din läsare in erforderliga webbfonter i ditt läsar-cacheminne för att visa text och fonter korrekt. Den läsare du använder måste då koppla upp sig mot Google:s servrar. Google får då kännedom om att vår webbplats anropades via din IP-adress. Användningen av Google Web Fonts sker i intresse av en enhetlig och tilltalande presentation av våra erbjudanden på nätet. Rättslig grund är art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR.

Mer information om Google Web Fonts hittar du i dataskyddspolicyn från Google: https://www.google.com/policies/privacy/.
Du kan ställa in din läsare så att typsnitten inte läses in från Google-servrarna (t.ex. genom installation av add-ons). Om din läsare inte stödjer Google Fonts eller om du förhindrar åtkomst till Google-servern visas texten i systemets standardteckensnitt. Observera att vår webbplats då inte längre motsvarar vår skärmbildsdesign.

Google Maps

För att kunna visa innehållet på vår webbplats på ett tilltalande sätt och göra det enkelt att hitta de platser som nämns där, använder vi karttjänsten Google Maps via ett API. För att funktionerna hos Google Maps skall kunna användas måste din IP-adress lagras. Denna information skickas i regel till en server hos Google i USA och lagras där. Rättslig grund är art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR.

Mer information om hanteringen av användardata hittar du i dataskyddspolicyn från Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Om du inte är förstådd med den framtida överföringen av dina data till Google inom ramen för användningen av Google Maps, kan du deaktivera webbtjänsten från Google Maps fullständigt genom att stänga av applikationen JavaScript i din läsare. Google Maps och därfmed även kartvisningen på denna webbplats kan då inte användas. Observera att även andra funktioner som vi vill erbjuda dig på vår webbplats inte längre fungerar om JavaScript deaktiveras.

Cookies

På våra webbsidor använder vi en version av Matomo, som har implementeras på våra egna servrar. Det rör sig om ett Open-Source-analysprogram för statistisk utvärdering av besöken. Utifrån denna utvärdering vill vi se vilka av våra sidor som besöks och hur ofta, men vi kan inte se vem som har gått in på dem. Implementeringen av Matomo på vår server använder inga cookies. Vi lagrar endast anonymiserade användardata för insamling av allmänstatistiska värden, utan att analysera användaruppträdandet i detalj. En omfattande analys av användaruppträdandet är inte heller möjlig, eftersom data har samlats in anonymiserat. Den IP-adress som överförs vid inloggning på servern anonymiseras före överföringen till Matomo-installationen på vår server, och ersätts av en tillfällig IP-adress. Det går inte att spåra IP-adressen utifrån de anonymiserade data, eftersom tidsuppgifterna randomiseras i Matomo-installationen.

Cookies

Cookies är små textfiler som lagras av din läsare på din hårddisk. Vi använder även s.k. sessions-cookies. De syftar till att etablera en entydig anslutning mellan dig och vår webbplats. Det är endast ett slumptal som lagras, och sessions-cookien raderas automatiskt när läsaren stängs.

Om du inte vill tillåta cookies på din dator (eller annan enhet), kan du deaktivera dem i din internet-läsare. Emellertid kan det påverka webbplatsens användarvänlighet och funktionalitet. Rättslig grund för databehandling genom cookies i syfte att driva webbplasen är art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR.

Vår webbplats använder följande cookies:

Fe_typo_user
Sessions-cookie för Typo3-användaradministration
Denna cookie är relevant endast för webbadministratörer. Inga personuppgifter behandlas.

PHPSESSID
Sessions-cookie för drift av en PHP-webbplats
Cookien används för att känna igen din läsare i olika syften (t.ex. för ihågkomst av din språkinställning). Lagringstid: så länge som läsarfönstret är öppet.

retinaSupport
Cookien ser om din bildskärm har retina-upplösning.
Lagringstid: 4 veckor.

i18next
Sessions-cookie för animeringar på startsidan. Inga personuppgifter lagras.

cookieconsent_status
Denna cookie genereras om man klickar på bekräftelselänken till den allmänna cookie-informationen på webbplatsen. Applikationen vet då att hänvisningen inte skall visas på nytt på nästa sida.


XERVON Sweden AB 
// En del av REMONDIS
Om webbplatsenDataskyddspolicyREMONDIS-gruppen


 • Skriv till oss

  Vår dataskyddspolicy gäller


 • XERVON i världen

  Tillsammans med våra systerföretag i Remondisgruppen finns vi i hela världen Karta


 • Kontakt

  XERVON Sweden AB
  Symmetrivägen 27
  196 37 Kungsängen
  Sweden
  T +46 10 4821000
  F +46 10 4821040
  Email

© 2022 REMONDIS SE & Co. KG