Målmedvetet och metodiskt säkerhetsarbete

När våra montörer går till arbetet så kan det handla om att montera byggställningar på 50 meters höjd vid ett oljeraffinaderi, att resa ett väderskydd ovanpå ett höghus eller att bygga en arbetsplattform inne i en cistern. De gående som passerar under en byggställning på gågatan i Örebro, svetsarna som utför revisionsarbeten vid förbränningsanläggningen i Norrköping, byggledaren vid sjukhusbygget i Solna och alla våra egna montörer – alla ska de kunna känna sig lika säkra.

Vårt mål är att vara Sveriges tryggaste ställningsföretag. För detta krävs ett målmedvetet och metodiskt säkerhetsarbete, ansvarstagande i alla led, vilja att utvecklas och mod att säga ifrån. Vi kompromissar aldrig när det gäller vår egen, våra kollegors eller våra kunders säkerhet.

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om XERVONs och branschens säkerhetsarbete. Vår kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy kan du läsa här.

Certifierade enligt BF9K

  • Basen i vårt säkerhetsarbete är lednings- och certifieringssystem BF9K. Systemet motsvarar en ISO-certifiering och är anpassad för byggbranschen avseende kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete. För varje uppdrag har vi en tydlig projektorganisation på plats och vi driver våra projekt utifrån en väl genomarbetad och kvalitetssäkrad arbetsprocess hela vägen från planering och riskbedömning till egenkontroller.

  Vi arbetar aktivt för minskad negativ miljöpåverkan och strukturerat med arbetsmiljöfrågor. Eventuella avvikelser och oförutsedda incidenter följs upp och åtgärdas. Vår BF9K-certifiering förnyas först efter en årlig revision av en oberoende certifierings- och kontrollorganisation. Läs mer

Auktoriserade av STIB

  • XERVON är sedan 2010 auktoriserad av branschorganisationen STIB, Ställningsentreprenörerna. Auktorisationen förutsätter att medarbetarna har den kunskap som krävs för att utföra ställningsentreprenader enligt svenska lagar och övriga branschregler samt att leverantören endast använder material som är godkänt i Sverige.

  Förutom krav på rutiner och processer för ett systematiskt arbetsmiljö- och säkerhetsarbete förutsätter STIB-auktorisationen också att företagets medarbetare på alla nivåer har dokumenterade fackkunskaper och kontinuerligt vidareutbildas.

  Alla våra ställningsbyggare har godkänt yrkesbevis och minst 60 % innehar också STIBs kompetensbevis. Auktorisationen förnyas vartannat år efter prövning av en oberoende auktorisationsnämnd bestående av företrädare från beställarsidan. Läs mer

Tuffare regler för branschen

Den 1 juli 2014 trädde Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter och råd om byggställningar och väderskydd i kraft. De nya reglerna syftar till att få ner antalet olyckor i byggbranschen och omfattar allt från planering, montering och användning av byggställningar till krav på den utrustning som används. De nya reglerna innebär ett förtydligande av samtliga aktörers ansvar och skyldigheter, bidrar till att sätta spelreglerna för branschen och höja kraven på dokumenterad kunskap. AFS 2013:4 blir förhoppningsvis även styrande i kommande upphandlingar. Läs mer

 

Proaktivt arbetsmiljöarbete

  • På XERVON har vi tagit intryck av den petrokemiska industrins arbetsmiljöarbete då motsvarande standard saknas i byggbranschen idag. Genom att kontinuerligt registrera och följa upp incidenter, oavsett om dessa lett till personskada eller inte, säkerställer vi att vårt arbetsmiljöarbete är proaktivt och inte bara reaktivt. Skador förebyggs genom att undvika risksituationer och riskbeteenden, och det är bara när man vet vilka dessa är som det går att göra något åt dem.

  Under de senaste åren har vi minimerat antalet incidenter med personskada från en sk LTI-frekvens på 16 år 2007 till stadigt under 2 idag. Registrering och uppföljning av incidenter är en självklar del av vår arbetsdag.

  Läs mer om den petrokemiska industrins arbetsmiljöstandard Till IOGP


XERVON Sweden AB 
// En del av REMONDIS
Om webbplatsenDataskyddspolicyCorporate ComplianceREMONDIS-gruppen


 • Skriv till oss

  Vår dataskyddspolicy gäller


 • XERVON i världen

  Tillsammans med våra systerföretag i Remondisgruppen finns vi i hela världen Karta


 • Kontakt

  XERVON Sweden AB
  Symmetrivägen 27
  196 37 Kungsängen
  Sweden
  T +46 10 4821000
  F +46 10 4821040
  Email

© 2024 REMONDIS SE & Co. KG