Experter på ställningar och väderskydd

 • XERVON är en ledande totalleverantör av ställningar och väderskydd till bygg-, anläggnings- och industriprojekt i Sverige. Vi använder ställningsmaterial och utrustning från de ledande tillverkarna och finns med egna depåer på 5 platser i landet.

  XERVON har kunnandet och resurserna att hyra ut och montera ändamålsenliga ställningar och väderskydd för såväl komplexa som riktigt stora och tidskritiska bygg-, anläggnings-, renoverings- och revisionsprojekt.

  Vår leverans kännetecknas av hög tillförlitlighet samt ett målmedvetet och metodiskt säkerhetsarbete i alla led – för vår egen personal, för våra kunder samt för de entreprenörer som dagligen använder den utrustning vi levererat.
  Läs mer om vårt kvalitets-, säkerhets- och miljöarbete

 • Tillsammans med våra systerföretag ingår vi den internationella industrikoncernen REMONDIS Group med verksamhet i 34 länder.
  www.remondis.com

XERVON i korthet

   
Bolagsnamn XERVON Sweden AB
Omsättning (2022) 610 miljoner kronor

Antal montörer (2022)

ca 300
Depåer och lokal försäljning Stockholm, Göteborg, Norrköping, Linköping, Örebro, Karlstad, Oskarshamn, Kalmar, Borlänge, Avesta
Ledning Jens Sjöberg, VD
Henrik Säberg, Försäljning
Catarina Parkkonen, Ekonomi/Administration
Historia Grundat 1993, ingår sedan 2012 i tyska XERVON
Certifieringar

BF9K
STIB-auktorisation
ISO 9000/14000/45000

Kunnig – säker – målmedveten

Vår vision

Våra ägares ledord för alla sina verksamheter är ”Working for the Future”. För oss på XERVON i Sverige betyder det att vi varje dag stolt går till jobbet och gör vårt yttersta. I en byggbransch i stark förändring står vi trygga och vi använder all vår kunskap, vårt säkerhetstänkande och vår kreativitet när vi målmedvetet bidrar till att utveckla våra projekt, arbetsplatser och vår bransch. Vi är med och formar framtiden.

Vår affärsidé

XERVON är en totalleverantör av ställningar och väderskydd till industri- och byggprojekt i Sverige. Vår leverans kännetecknas av hög tillförlitlighet samt av ett målmedvetet och metodiskt säkerhetsarbete i alla led. Med expertis och lyhördhet bidrar vi till effektiva projekt, säkra arbetsplatser och bästa totalekonomi för våra uppdragsgivare.

Våra mål

XERVONs mål är att genom hårt arbete samt förvärv och samarbeten bygga Sveriges största och mest lönsamma ställningsföretag. Detta för att ha de resurser och attrahera de experter som krävs för att utveckla vår verksamhet, våra medarbetare och vår bransch. Samt inte minst för att få de mest prestigefulla och utmanande uppdragen.

Vårt mål är också att vara Sveriges tryggaste ställningsföretag. För detta krävs målmedvetenhet och metodiskt säkerhetsarbete, ansvarstagande i alla led, vilja att utvecklas och mod att säga ifrån. Vi kompromissar aldrig när det gäller vår egen, våra kollegors eller våra kunders säkerhet.

Vill du veta mer om oss och våra tjänster?

 • Kontakta

   • Jens Sjöberg e-post
    VD
    T +46 10 482 10 01

   • Henrik Säberg e-post
    Försäljningschef
    Rikstäckande och regionala kunder
    Region Norr
    T +46 10 482 10 06 // M +46 70 484 02 49

   • Thomas Johansen e-post
    Regionchef Stockholm/Uppsala
    M +46 72 213 20 30

   • Håkan Reineborg e-post
    Regionchef Mitt: Örebro/Karlstad/Borlänge/Avesta
    T +46 10 482 10 25 // M +46 70 636 89 00

   • Jonathan Torsson e-post
    Regionchef Väst
    Göteborg
    M +46 701 70 91 08

   • Thomas Övermark e-post
    Regionchef Öst: Norrköping/Linköping
    T +46 10 482 10 30 // M +46 76 626 80 69

   • Mattias Nilsson e-post
    Regionchef Sydöst: Oskarshamn/Kalmar
    T +46 491 76 82 82 // M +46 70 279 82 90

   • Jan Hyllengren e-post
    Regionchef Energi
    M +46 70 618 90 91

 • Fairness som princip

  • Ansvarstagande och uppriktighet är hörnpelare i vår företagskultur. Vi jobbar i alla länder och inom alla våra verksamhetsområden utifrån de lagar och regler som gäller, men också utifrån viktiga moraliska och etiska principer. Vår omfattande efterlevnadspolicy, Code of Conduct, är samtliga företagsledningar och anställda inom BUCHEN, XERVON och REMONDIS-gruppen skyldiga att följa. 

  • Ytterligare information:

   Läs REMONDIS-gruppens gemensamma efterlevnadspolicy här
   Engelsk version


XERVON Sweden AB 
// En del av REMONDIS
Om webbplatsenDataskyddspolicyCorporate ComplianceREMONDIS-gruppen


 • Skriv till oss

  Vår dataskyddspolicy gäller


 • XERVON i världen

  Tillsammans med våra systerföretag i Remondisgruppen finns vi i hela världen Karta


 • Kontakt

  XERVON Sweden AB
  Symmetrivägen 27
  196 37 Kungsängen
  Sweden
  T +46 10 4821000
  F +46 10 4821040
  Email

© 2024 REMONDIS SE & Co. KG