• Sök

  14 Hits
  1. Om webbplatsen  
  Om webbplatsen Information om dataskyddet finns här: dataskyddspolicy Verkställande direktör Jens Sjöberg Företagets säte Kungsängen Momsregistreringsnummer SE556462661101 Person…

  Path: /se/om-webbplatsen/

  2. Om Oss  
  Experter på ställningar och väderskydd Tillsammans med våra systerföretag ingår vi den internationella industrikoncernen REMONDIS Group med verksamhet i 34 länder. www.remondis.com XERVON är en…

  Path: /se/om-oss/

  3. Dataskyddspolicy  
  A. Allmän information 1. Ansvarig instans samt kontaktuppgifter Registeransvarig för denna webbplats är XERVON Sweden AB Symmetrivägen 27 196 37 Kungsängen Sverige Mer information om vårt…

  Path: /se/dataskyddspolicy/

  4. Kontakt  
  Kontakta oss För mer information om våra tjänster och hur vi kan hjälpa dig, kontakta ditt närmaste XERVON-kontor eller fyll i formuläret nedan. Huvudkontor Symmetrivägen 27 // 196 37 Kungsängen…

  Path: /se/kontakt/

  5. Hem  

  Path: /se/hem/

  6. Kvalitet och säkerhet  
  På XERVON har vi tagit intryck av den petrokemiska industrins arbetsmiljöarbete då motsvarande standard saknas i byggbranschen idag. Genom att kontinuerligt registrera och följa upp incidenter,…

  Path: /se/kvalitet-och-saekerhet/

  7. Kunder  
  Oavsett om det gäller en fasadrenovering, ett sjukhusbygge eller ett väderskydd; för våra bygg- och anläggningskunder är tillförlitlighet, leveransprecision och säkerhetsmedvetande helt avgörande.…

  Path: /se/kunder/

  8. Partner  
  Intresserad av ett samarbete? Vi har sedan många år väl fungerande samarbeten med fristående underentreprenörer som bidrar med kvalificerad personal i stora och/eller tidskritiska projekt. Många…

  Path: /se/partner/

  9. Karta  
  Kompetens i ett stort nätverk För oss är god service det samma som hög tillgänglighet och att finnas på plats för dig. Att vara nära våra kunder är för oss starkt kopplat med geografisk närhet,…

  Path: /se/karta/

  10. Byggnadsställningar  
  Mitt i centrala Norrköping konverteras nu den jättelika industrifastigheten Yllefabriken till bostäder och kontor. På uppdrag av entreprenören Sefab Bygg levererar Xervon väderskydd och…

  Path: /se/tjaenster/byggnadsstaellningar/


XERVON Sweden AB 
// En del av REMONDIS
Om webbplatsenDataskyddspolicyCorporate ComplianceREMONDIS-gruppen


 • Skriv till oss

  Vår dataskyddspolicy gäller


 • XERVON i världen

  Tillsammans med våra systerföretag i Remondisgruppen finns vi i hela världen Karta


 • Kontakt

  XERVON Sweden AB
  Symmetrivägen 27
  196 37 Kungsängen
  Sweden
  T +46 10 4821000
  F +46 10 4821040
  Email

© 2024 REMONDIS SE & Co. KG