• Om webbplatsen

  Information om dataskyddet finns här: dataskyddspolicy

  XERVON Sweden AB
  Symmetrivägen 27
  196 37 Kungsängen
  Sweden
  T +46 10 4821000
  F +46 10 4821040
  info@xervon.se

  Verkställande direktör

  Jens Sjöberg

  Företagets säte

  Kungsängen

  Momsregistreringsnummer

  SE5564626611011. Innehåll på webbplatsen

Vi strävar efter att alltid hålla vår webbplats aktuell och innehållsmässigt korrekt och fullständig. Trots det går det inte att utesluta förekomsten av fel. Vi ikläder oss därför inget som helst ansvar för aktualiteten, korrektheten, fullständigheten eller kvaliteten hos den tillhandahållna informationen. Ansvarskrav som avser skador av materiellt eller ideellt slag vilka orsakas av användning eller ej användning av den presenterade informationen resp. genom användning av felaktig och ofullständig information, är i princip uteslutna, såvida inte fel har lagts in genom uppsåt eller grov oaktsamhet.
Allt innehåll är friblivande och ej bindande. Vi förbehåller oss uttryckligen rätten att utan föregående varsel ändra, komplettera, radera eller upphöra med publiceringen tidvis eller permanent av hela eller delar av webbplatsen.
Denna ansvarsfriskrivning är en del av vår webbplats. Om enskilda formuleringar eller delar av denna text inte eller inte längre fullt ut motsvarar gällande rättsläge kvarstår övriga delar av denna policy opåverkade därav.

2. Externa hänvisningar och länkar

Vi har inget som helst inflytande på nuvarande och framtida utformning, innehåll eller upphovsrättsförhållanden hos länkade/kopplade sidor. Därför vill vi härmed uttryckligen ta avstånd från allt innehåll på länkade eller kopplade sidor, även om en länk till dessa har satts från våra webbsidor. För illegalt, felaktigt eller ofullständigt innehåll och i synnerhet för skador som uppstår genom användning eller ej användning av information som tillhandahålls på sådant sätt svarar endast operatören av den webbplats till vilken länkning har skett.

3. Upphovs- och varumärkesrätt

Alla märken och varumärken som nämns på webbplatsen och som ev. skyddas av tredje part omfattas i obegränsad omfattning av bestämmelserna för resp. varumärkeslagstiftning och de angivna innehavarnas äganderätt.
Copyrighten för publicerade, av oss själva framtagna objekt, innehas enbart av oss såsom upphovsman för sidorna. Utan vårt uttryckliga samtycke är det inte tillåtet att mångfaldiga eller använda sådan grafik, ljuddokument, videosekvenser eller texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer.

4. Tvistlösning

Deltagande i tvistlösningsförfaranden inför en medlingsdomstol för konsumenter äger ej rum.
Via denna länk kommer du till EU-kommissionens plattform avseende tvistlösning online: ec.europa.eu/consumers/odr


XERVON Sweden AB 
// En del av REMONDIS
Om webbplatsenDataskyddspolicyREMONDIS-gruppen


 • Skriv till oss

  Vår dataskyddspolicy gäller


 • XERVON i världen

  Tillsammans med våra systerföretag i Remondisgruppen finns vi i hela världen Karta


 • Kontakt

  XERVON Sweden AB
  Symmetrivägen 27
  196 37 Kungsängen
  Sweden
  T +46 10 4821000
  F +46 10 4821040
  Email

© 2022 REMONDIS SE & Co. KG