Byggnadsställningar

XERVON är en totalleverantör av ställningar och arbetsplattformar för bygg- och industriprojekt i hela Sverige. Våra erfarna projektledare och montörer gör hållfasthetsberäkningar och ser till att montering sker säkert och i enlighet med gällande föreskrifter.

Ändamålsenligt ställningsmaterial levereras från våra depåer och anpassas utifrån förutsättningarna på arbetsplatsen. Vi har resurser att hyra ut och montera ställningar för såväl komplexa som tidskritiska bygg-, renoverings- och revisionsprojekt och har erfarenhet av arbete under extrema förhållanden. För riktigt stora projekt har vi tillgång till hela XERVON-gruppens materialpool samt ett väl utvecklat samarbete med kvalificerade underentreprenörer.

Vi monterar ställningsmaterial för såväl fasadrenoveringar som omfattande nybyggnationer. För industri- och anläggningskunder anpassar vi bl a industri- och stämpställningar för underhålls-, revisions- och anläggningsarbeten. Vi levererar även hängställningar och arbetsplattformar.

Våra byggnadsställningar kompletteras ofta med väderskydd eller heltäckande sidointäckning för att skydda arbetsplatsen och skapa en bättre arbetsmiljö.

Yllefabriken Norrköping – industrihistoria i modern tappning

 • Mitt i centrala Norrköping konverteras nu den jättelika industrifastigheten Yllefabriken till bostäder och kontor. På uppdrag av entreprenören Sefab Bygg levererar Xervon väderskydd och byggställningar så att hela fastigheten kan rustas upp och nya fönster, balkonger samt ett nytt tak komma på plats. Projektet omfattar drygt 20 000 kvm lokaler och beräknas stå färdigt 2020.

  Med mer än en fjärdedel av fastighetens fasad mot Motala ström valdes en något ovanlig lösning för förankring av fasadställningarna. Det visade sig nämligen gå utmärkt att börja bygga under vattenytan, så Xervons ställningsmontörer trotsade vinterkylan, drog på sig vadarutrustning och begav sig ut i strömmen.

  Läs mer om fler projekt där vi bidrar till effektiva projekt för våra bygg-, anläggnings- och industrikunder. Kunder

Systemställningar från de ledande tillverkarna

 • XERVON samarbetar med de främsta leverantörerna av moderna systemställningar. Vi väljer och anpassar material beroende på projekt, markförhållanden, tillträde, avstånd och förutsättningar i övrigt. Allt för att kunna erbjuda en stabil och flexibel konstruktion men också en så god arbetsmiljö som möjligt för både montörer och de som ska använda våra ställningar.

  Med Layhers allroundställningar går det mesta att bygga. En flexibel, stabil och säker modulställning som går snabbt att montera och passar i de flesta sammanhang. Med Layhers Protect-system utrustar vi allroundställningar med heltäckande sidointäckning för att skydda mot väder och vind, hindra tillträde till arbetsplatser eller för att skapa en helt tät miljö som skydd vid exempelvis saneringsarbeten.

  Burtons flexibla rörställningar kommer väl till pass för trånga utrymmen och när objektet har många vinklar.


XERVON Sweden AB 
// En del av REMONDIS
Om webbplatsenDataskyddspolicyCorporate ComplianceREMONDIS-gruppen


 • Skriv till oss

  Vår dataskyddspolicy gäller


 • XERVON i världen

  Tillsammans med våra systerföretag i Remondisgruppen finns vi i hela världen Karta


 • Kontakt

  XERVON Sweden AB
  Symmetrivägen 27
  196 37 Kungsängen
  Sweden
  T +46 10 4821000
  F +46 10 4821040
  Email

© 2024 REMONDIS SE & Co. KG