Stämpställningar

Vid anläggnings-, infrastruktur- och nybyggnationsarbeten används stämpställningar för att stabilisera eller möjliggöra färdigställande av stommar och andra viktiga bärande delar.

Vi använder oss av Layhers moderna, flexibla systemställningar och kompletterar med bl a HAKIs Tripodsystem vid höga spirlaster.

För våra bygg-, industri- och anläggningskunder innebär det en stor fördel att ha en och samma partner för såväl stämp- som byggställningar då materialet delvis är det samma och enkelt kan flyttas mellan olika delar av en arbetsplats under projektets gång.

XERVON har resurser att hyra ut och montera ställningar för såväl komplexa som tidskritiska projekt. För riktigt stora projekt har vi tillgång till hela XERVON-gruppens materialpool samt ett väl utvecklat samarbete med kvalificerade underentreprenörer.

Nöjda kunder kommer tillbaka

För våra kunder är säkerhet, kvalitet och totalekonomi avgörande.
Läs mer om hur vi bidrar till effektiva projekt för våra bygg-, anläggnings- och industrikunder Kunder

XERVON Sweden AB 
// En del av REMONDIS
Om webbplatsenDataskyddspolicyCorporate ComplianceREMONDIS-gruppen


 • Skriv till oss

  Vår dataskyddspolicy gäller


 • XERVON i världen

  Tillsammans med våra systerföretag i Remondisgruppen finns vi i hela världen Karta


 • Kontakt

  XERVON Sweden AB
  Symmetrivägen 27
  196 37 Kungsängen
  Sweden
  T +46 10 4821000
  F +46 10 4821040
  Email

© 2024 REMONDIS SE & Co. KG